พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th