พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 21 32
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 32
อุบลราชธานี   ฝน 70 % ของพื้นที่ 20 26
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th