พยากรณ์อากาศ 01 ก.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th