พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
พะเยา   อากาศหนาว 15 30
เลย   อากาศหนาว 13 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th