พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
พะเยา   อากาศหนาว 13 31
เลย   อากาศเย็น 17 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th