พยากรณ์อากาศ 21 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 24 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th