พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th