พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th