พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th