พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th