พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 31
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th