พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 40
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 27 40
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 37
www.tmd.go.th