พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th