พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th