พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th