พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 21 33
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 37
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th