พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th