พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 28
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th