พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th