พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th