พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th