พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th