พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 31
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th