พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th