พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th