พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th