พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th