พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 23 37
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th