พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th