พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th