พยากรณ์อากาศ 21 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th