พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
เลย   อากาศเย็น 19 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
อำนาจเจริญ   มีเมฆบางส่วน 24 36
บึงกาฬ   อากาศเย็น 21 35
www.tmd.go.th