พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 30
www.tmd.go.th