พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th