พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th