พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 30
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 30
www.tmd.go.th