พยากรณ์อากาศ 22 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th