พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
หนองคาย   อากาศเย็น 22 31
เลย   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 20 33
นครพนม   อากาศเย็น 20 31
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 21 33
บึงกาฬ   อากาศเย็น 22 29
www.tmd.go.th