พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th