พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 14 33
เลย   อากาศเย็น 20 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุราษฎร์ธานี   อากาศเย็น 21 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th