พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th