พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th