พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th