พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th