พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 31
เพชรบุรี   อากาศเย็น 25 34
www.tmd.go.th