พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
www.tmd.go.th