พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th