พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
www.tmd.go.th