พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th