พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 28
พะเยา   อากาศหนาว 16 29
ลำพูน   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
แพร่   อากาศเย็น 19 32
www.tmd.go.th