พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 31
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 31
พะเยา   อากาศหนาว 15 31
ลำพูน   อากาศหนาว 15 33
ลำปาง   อากาศเย็น 16 32
แพร่   อากาศเย็น 16 33
www.tmd.go.th