พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 36
พะเยา   อากาศเย็น 19 33
ลำพูน   อากาศเย็น 19 35
ลำปาง   อากาศเย็น 21 34
แพร่   อากาศเย็น 21 35
www.tmd.go.th