พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
พะเยา   อากาศเย็น 19 31
ลำพูน   อากาศเย็น 21 33
ลำปาง   อากาศเย็น 21 33
แพร่   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
www.tmd.go.th