พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th