พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th