พยากรณ์อากาศ 23 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th