พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th