พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th