พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
น่าน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 31
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th