พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 38
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
www.tmd.go.th