พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th