พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th