พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th