พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 40
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 25 41
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 40
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 42
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th