พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th