พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
น่าน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 35
แพร่   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th