พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
พะเยา   อากาศเย็น 19 31
ลำปาง   อากาศเย็น 20 34
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th