พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th