พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th