พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
พะเยา   อากาศหนาว 16 29
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th