พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 17 24
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 28
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 18 25
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
หาดใหญ่   อากาศเย็น 21 32
www.tmd.go.th