พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th