พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th