พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th