พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
www.tmd.go.th