พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 31
เลย   อากาศหนาว 16 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
สกลนคร   อากาศเย็น 17 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th