พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th