พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th