พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พะเยา   อากาศเย็น 20 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th