พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 39
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 24 41
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 41
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
www.tmd.go.th