พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 41
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 42
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 41
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
www.tmd.go.th