พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
น่าน   อากาศเย็น 18 35
พะเยา   อากาศเย็น 19 34
ลำปาง   อากาศเย็น 20 36
แพร่   อากาศเย็น 19 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th