พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
น่าน   อากาศหนาว 15 31
พะเยา   อากาศหนาว 15 29
ลำปาง   อากาศเย็น 17 32
แพร่   อากาศหนาว 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
www.tmd.go.th