พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 34
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 31
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th