พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 33
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th