พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
พะเยา   อากาศหนาว 15 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th