พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
พิษณุโลก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th