พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th