พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th