พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
พะเยา   ท้องฟ้าโปร่ง 20 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th