พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th