พยากรณ์อากาศ 18 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th