พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th