พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
ลำพูน   อากาศเย็น 16 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th