พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th