พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
www.tmd.go.th