พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th