พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th