พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th