พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th