พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
เลย   อากาศหนาว 15 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 17 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th