พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th