พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th