พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 32
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th