พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 27
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 30
ลพบุรี   อากาศเย็น 22 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ปัตตานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th