พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 12 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 38
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 38
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 38
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 38
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 35
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 33
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
นครศรีธรรมราช   อากาศเย็น 22 33
นราธิวาส   อากาศเย็น 20 30
สุราษฎร์ธานี   อากาศเย็น 21 32
ปัตตานี   อากาศเย็น 22 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th