พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th