พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 38
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th