พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th