พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th