พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 20 30
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 22 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 30
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th