พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th