พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th