พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th