พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th