พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 16 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th