พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 34
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th