พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 41
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th