พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 21 33
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 36
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th