พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th