พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 33
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th