พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th