พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th