พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th