พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th