พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th