พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th