พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
เลย   อากาศเย็น 18 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
www.tmd.go.th