พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th