พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th