พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 29
พะเยา   อากาศหนาว 15 32
www.tmd.go.th