พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 30
www.tmd.go.th