พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 26 39
แม่ฮ่องสอน   มีเมฆบางส่วน 27 41
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th