พยากรณ์อากาศ 21 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 38
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th