พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 36
พะเยา   อากาศเย็น 18 33
ลำพูน   อากาศเย็น 18 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 34
แพร่   อากาศเย็น 18 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 35
www.tmd.go.th