พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 27
พะเยา   อากาศเย็น 20 27
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
ลำปาง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 29
แพร่   อากาศเย็น 21 29
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
www.tmd.go.th