พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 39
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 37
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 39
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 39
www.tmd.go.th