พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 29
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
แม่ฮ่องสอน   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 32
น่าน   มีเมฆบางส่วน 20 30
พะเยา   มีเมฆบางส่วน 20 30
ลำพูน   ท้องฟ้าโปร่ง 21 30
ลำปาง   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th