พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th