พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th