พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 30
น่าน   อากาศหนาว 13 30
พะเยา   อากาศหนาว 15 30
ลำพูน   อากาศหนาว 15 31
ลำปาง   อากาศหนาว 14 31
www.tmd.go.th