พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th