พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 31
น่าน   อากาศหนาว 15 32
ลำพูน   อากาศหนาว 14 32
ลำปาง   อากาศหนาว 15 32
แพร่   อากาศหนาว 15 32
www.tmd.go.th