พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th