พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th