พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th