พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 15 32
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
แพร่   อากาศเย็น 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th