พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 39
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 24 40
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 26 41
www.tmd.go.th