พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
www.tmd.go.th