พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 31
www.tmd.go.th