พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 13 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 29
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 30
ตาก   อากาศหนาว 15 30
www.tmd.go.th