พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th