พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 19 28
ตาก   อากาศเย็น 20 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 31
พะเยา   อากาศเย็น 17 29
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
เลย   อากาศหนาว 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
สระแก้ว   อากาศเย็น 20 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ท้องฟ้าโปร่ง 23 31
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 31
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 30
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th