พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
สุโขทัย   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
พะเยา   ท้องฟ้าโปร่ง 20 34
หนองคาย   อากาศเย็น 20 33
เลย   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 37
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 35
www.tmd.go.th