พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 31
ตาก   อากาศเย็น 21 31
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 32
พะเยา   อากาศเย็น 16 29
หนองคาย   อากาศเย็น 17 28
เลย   อากาศหนาว 15 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 27
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 21 28
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 28
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 27
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 28
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th