พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 32
www.tmd.go.th