พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th