พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
สุโขทัย   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 35
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 32
www.tmd.go.th