พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th