พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 29
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
ชุมพร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 30
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th