พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
พัทยา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 24 28
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กระบี่ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th