พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
พะเยา   อากาศเย็น 18 34
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ชุมพร   อากาศเย็น 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 30
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th