พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 26 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th