พยากรณ์อากาศ 15 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th